Betingelser

Opdateret november 2014

 

Disse salgsbetingelser bør gennemlæses grundigt. Salgsbetingelserne indeholder de vilkår, der gælder for al handel på webshoppen “Naturvine.dk”, og som kunden derfor er bundet af. Nedenstående vilkår og betingelser (“Betingelserne”) gælder for al brug af Naturvine.dk og for alle indkøb foretaget på Naturvine.dk Online Store.

Betingelserne gælder mellem kunden og JR Holding, Høje Taastrup Boulevard 11. 1. tv, 2630 Høje Taastrup, CVR-nr. 32 98 91 60, momsnr. DK32989160 (herefter “Naturvine” eller “vi” eller “os”). Eventuel korrespondance, eventuelle reklamationer eller forespørgsler vedrørende disse Betingelser eller Naturvine.dk Online Store bedes fremsendt til de kontaktadresser, der er anført under kontakt.

Køb af Naturvine.dk´s produkter

Der kan bestilles varer:

 • som er beskrevet og udbydes til salg i webshoppen Naturvine.dk Online Store
 • som skal leveres i Danmark,

Produkt- og prisoplysninger er anført i webshoppen. Naturvine.dk træffer enhver rimelig foranstaltning for at sikre, at alle relevante produkt- og prisoplysninger på webshoppen er korrekte og aktuelle. Det er vores mål, at webshoppen altid skal være opdateret. Det kan dog forekomme, at oplysningerne på bestillingstidspunktet ikke afspejler de faktiske forhold.

Bestilling og købsaftale:

 • Når du har valgt de produkter, som du ønsker at bestille, placeres disse i indkøbskurven.
 • Når du er færdig med at bestille varer, klikker du på “Betal”, hvor du kontrollerer om bestillingen er korrekt og retter eventuelle fejl.
 • Nederst på ordreoversigten klikker du på “afsend bestilling” for at afgive en bindende ordre til os.
 • Når du har klikket på “afsend bestilling”, modtager vi autorisation for betaling fra bank eller kreditkortselskab for det ordrebeløb, der fremgår af ordreoversigten. Beløbet trækkes ikke på din konto på dette tidspunkt, skønt rådighedsbeløbet på din konto vil blive reduceret med det autoriserede beløb. Dette er en helt normal procedure, der benyttes af bankerne. Hvis der ikke opnås autorisation, behandles ordren ikke yderligere.

Natuvine.dk kan afvise at gennemføre ordren bl.a. i følgende tilfælde:

 • Hvis det bestilte produkt ikke længere lagerføres eller fremstilles.
 • Hvis CVR nummer ikke er oplyst.
 • Hvis betaling af købesummen ikke modtages.
 • Hvis kunden ikke opfylder de ovenfor anførte kriterier for at bestille varer.

Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelserne fremgår af disse Betingelser.

Betalingsbetingelser

Der kan betales over faktura. Det bestilte produkt sendes først ved modtagelse af beløbet.

Returnering af varer og annullering

Følgende betingelser for returnering af varer og annullering har ingen indflydelse på dine rettigheder i henhold til lovgivningen.

ANNULLERING AF ORDREN

Du er berettiget til at fortryde og annullere ordren i løbet af 14 dage efter modtagelse af varerne. Hvis du ønsker at annullere ordren, refunderer vi:

 1. den fulde købesum, og dog ikke leveringsomkostninger for levering af varen til dig,

under forudsætning af at varerne er returneret til os i perfekt stand. Såfremt du undlader at returnere varerne, er vi berettiget til at fastholde aftalen. 

BESKADIGEDE ELLER MANGELFULDE VARER OG FEJLAGTIG LEVERING

Du er berettiget til at (i) ombytte varerne eller (ii) modtage fuld tilbagebetaling, hvis de bestilte varer viser sig at være beskadigede eller mangelfulde ved levering, eller hvis varerne ikke stemmer overens med din bestilling.

i. Ombytning: 

Ved ombytning af beskadigede eller mangelfulde varer eller fejlagtigt leverede varer sender vi gratis erstatningsvarer direkte til dig, forudsat at du først returnerer de bestilte varer til os i samme stand som ved modtagelse.

ii. Tilbagebetaling: 

Ved returnering af beskadigede, mangelfulde eller fejlagtige varer tilbagebetaler vi:

 1. den fulde købesum, og
 2. leveringsomkostninger for levering af varen til dig,

under forudsætning af at varerne returneres til os i samme stand som ved modtagelse. Såfremt du undlader at returnere varerne, er vi berettiget til at fastholde aftalen.

RETURNERING AF VARER

Varer kan returneres til os ved fremsendelse til ovenstående adresse.
Følgende oplysninger skal medsendes ved returnering af varer:

 1. En kopi af ordrebekræftelse modtaget pr. e-mail med referencenr.
 2. Leveringsdokumenter med dit leveringsnr.

Returnering med post:

 1. Det kan tage op til 7 dage, inden varerne når frem til os.
 2. Returvarer behandles i løbet af 5 arbejdsdage efter modtagelse (lørdag medregnes ikke).
 3. Der skal træffes rimelige forholdsregler ved pakning af returvarer, som fremsendes pr. post, således at varerne ikke beskadiges under transport.
 4. Postkvittering bør opbevares, indtil tilbagebetaling eller erstatningsvarer er modtaget.

STAY IN TOUCH

Vi vil meget gerne holde dig løbende orienteret alle vores nye spændende produkter, kampagner og fremstød. Gå ind på Naturvine.dk og klik på ‘nyhedsbrev’, hvis du ønsker at modtage nyheder fra os.

KONTAKTOPLYSNINGER

E-mail: info@naturvine.dk 
Tlf: 21 68 65 28 

Postadresse: 

Høje Taastrup Boulevard 11. 1. tv, 2630 Høje Taastrup 
Mrk.: Returneringer
FORTRYDELSESRET 

De kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens § 17. 


Fortrydelsesfristen er 14 dage. 

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, De har fået varen eller den første levering i hænde. 

De har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den købte vare. Fortrydelsesfristen løber ikke, før De har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Fristen udløber dog senest 3 måneder efter den dag, De har modtaget varen. 

Hvis De f.eks. modtager det købte mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har De frist til og med mandag den 15. Har De først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har De frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan De vente til den følgende hverdag. 

Hvordan fortryder De? 
Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal De tilbagesende eller tilbagegive det modtagne til sælger. Det er tilstrækkeligt, at De inden fristens udløb har overgivet det modtagne til postvæsenet eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til sælger. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. gemme kvitteringen for, at De har overgivet varen til postvæsenet mv. med henblik på forsendelse. 

Medmindre andet er aftalt, skal De selv betale omkostninger (porto/fragt) ved varens tilbagesendelse. Har sælgeren i henhold til aftalen leveret en erstatningsvare, fordi den pågældende vare som helhed ikke kunne leveres, påhviler omkostningerne ved tilbagesendelsen dog sælgeren. 

Sælgerens navn og adresse, hvortil varen skal tilbagesendes: 

Navn: JR Holding, Att.: Janus Bengtsson, Høje Taastrup Boulevard 11. 1. Tv, 2630 Høje Taastrup, Danmark. 

De kan også fortryde aftalen ved at undlade at modtage varen eller undlade at hente den på posthuset mv. 

Betingelser for at fortryde aftalen. 
Det er som hovedregel en betingelse, at De kan tilbagegive varen i væsentlig samme stand og mængde, som da De modtog den.

Generelle bestemmelser

Naturvine.dk forbeholder sig ret til:

 • At ændre eller lukke Naturvine.dk Online Store (eller dele deraf), midlertidigt eller permanent, uden yderligere meddelelse. Naturvine.dk hæfter ikke overfor dig eller nogen tredjepart for ændringer eller lukning.
 • At ændre Betingelserne og/eller leveringsbetingelserne på et hvilket som helst tidspunkt. I sådanne tilfælde vil fortsat brug af Naturvine.dk Online Store (eller dele deraf) fra din side betragtes som accept fra din side af de gennemførte ændringer. Det er dit ansvar regelmæssigt at tjekke, om betingelserne er blevet ændret. Såfremt du ikke kan godkende en ændring af Betingelserne, skal du straks ophøre med at bruge Naturvine.dk Online Store.
 • Såfremt Naturvine.dk foretager ændringer af disse Betingelser, gennemføres dine bestillinger i henhold til de Betingelser, der er gældende på datoen for din ordreafgivelse. De gældende betingelser kan rekvireres pr. e-mail: info@naturvine.dk

Generelle vilkår

Hvis en bestemmelse i disse Betingelser helt eller delvist viser sig at være ugyldig eller ulovlig, betragtes denne bestemmelse som udgået fra Betingelserne, uden at dette har indflydelse på Betingelsernes øvrige bestemmelser. 

Købsaftalen er underlagt dansk ret. FN’s konvention om aftaler om internationale køb (CISG) finder ikke anvendelse. Hvis du er handelsdrivende, en juridisk enhed eller tilsvarende og etableret i henhold til offentlig ret, vil København, Danmark, være værneting for eventuelle tvister, der måtte opstå på grundlag af købsaftale. Det samme gælder, hvis du flytter din hjemstedsadresse eller bopælsadresse udenlands efter indgåelse af købsaftalen.